Servicevoorwaarden

Het volgende document schetst de gebruiksvoorwaarden van de 3DHYPE-website. Lees ook ons ​​Privacybeleid. Voordat u 3DHYPE-diensten gebruikt, moet u deze voorwaarden lezen, begrijpen en ermee akkoord gaan.

Overeenkomst

Voor goede en waardevolle afweging, de ontvangst en toereikendheid waarvan elke partij erkent, komen de partijen hierbij het volgende overeen:

Lidmaatschap

U hoeft geen lid van de Site te zijn om te genieten van enkele functies van de Site. In het bijzonder kunnen de gebruikers van de Site die geen lid zijn een deel van de content van de Site bekijken zolang ze voldoen aan onze gedragsnormen. Leden ontvangen echter aanvullende voordelen, afhankelijk van onze gedragsnormen van tijd tot tijd. We kunnen de voordelen, kenmerken en niveaus van lidmaatschap van tijd tot tijd wijzigen door u een e-mail te sturen of door de wijzigingen op de Site te plaatsen. Onze verstrekking van de bovenstaande voordelen aan u en alle andere diensten die we op de Site aanbieden, zijn gezamenlijk de 'Diensten'. 3DHYPE kan derden gebruiken om sommige of alle diensten te leveren.

Geschiktheid

Door u te registreren als lid verklaart en garandeert u ons dat:

Minderjarigen

Minderjarigen mogen 3DHYPE niet gebruiken.

Account, gebruikersnaam en wachtwoord

Toegang tot en gebruik van diensten

U hebt alleen toegang tot de Diensten via de interface die op de Site wordt aangeboden. U mag de Diensten ook alleen voor uw eigen doeleinden gebruiken en u mag de Diensten niet doorverkopen, overdragen of anderszins aan derden verstrekken.

Regels

Telkens wanneer u de Diensten bezoekt, gebruikt of anderszins afhandelt, moet u voldoen aan alle:

Privacy

Zonder iets in deze Overeenkomst te beperken, moet u voldoen aan alle toepasselijke privacywetten en mag u geen persoonlijke informatie van derden verzamelen, gebruiken, bewaren of openbaar maken zonder hun toestemming.

Uw toestemming voor privacy en communicatie

Wij en onze vertegenwoordigers zullen persoonlijke informatie over u verzamelen, waaronder uw naam, contactgegevens, persoonlijke voorkeuren en andere informatie. U erkent dat wij en onze vertegenwoordigers uw persoonlijke gegevens mogen gebruiken voor de volgende doeleinden: We kunnen uw persoonlijke gegevens elektronisch of schriftelijk bekendmaken aan onze dienstverleners. U kunt contact met ons opnemen voor informatie over ons beleid en onze praktijken met betrekking tot ons gebruik van dienstverleners.
We kunnen geaggregeerde, niet-identificeerbare informatie over de siteleden gebruiken voor promotie- en reclamedoeleinden. Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen. Als we u verdenken van frauduleuze of andere verboden activiteiten, kunnen we uw persoonlijke informatie bekendmaken aan de politie of andere autoriteiten. We zullen uw persoonlijke gegevens anderszins niet bekendmaken, behalve zoals toegestaan ​​of vereist door de wet of ons Privacybeleid.
Wanneer u zich registreert voor de Site, wordt er automatisch een profielpagina voor u gemaakt en kunnen sommige van uw persoonlijke gegevens beschikbaar worden gesteld aan het grote publiek. Ter informatie: deel geen gevoelige informatie op de Site of via de Diensten.
U STEMT HIERBIJ IN MET ONS EN ONZE VERTEGENWOORDIGERS DIE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN OPENBAAR MAKEN EN COMMERCIËLE ELEKTRONISCHE BERICHTEN AAN U VERSTREKKEN, OP DE HIERBOVEN BESCHREVEN MANIER.

Eigendom

Tussen u en 3DHYPE behoudt u het eigendom van alle originele tekst, afbeeldingen, video's, berichten, opmerkingen, beoordelingen, recensies en andere originele content die u op of via de site verstrekt, inclusief digitale producten en beschrijvingen van uw digitale producten en producten. (gezamenlijk "Uw content"), en alle intellectuele eigendomsrechten op uw content. Tussen u en 3DHYPE, 3DHYPE of derden zijn uitsluitend eigenaar van het volgende (de "3DHYPE-eigendom"):

Licentie met betrekking tot uw content

Uw content kan worden gedeeld met derden, bijvoorbeeld op sociale mediasites om uw content op de site te promoten. Dienovereenkomstig verleent u hierbij royaltyvrije, eeuwigdurende, wereldwijde licenties (de "Licenties") aan 3DHYPE en onze serviceproviders om uw content te kopiëren, wijzigen, herformatteren en distribueren, en om de naam te gebruiken die u in verband met uw content, in verband met het leveren van de services; en aan 3DHYPE en onze serviceproviders, leden, gebruikers en licentiehouders om uw content (geheel of gedeeltelijk) te gebruiken, te communiceren, te delen en weer te geven in overeenstemming met ons beleid, aangezien dat beleid van tijd tot tijd wordt gewijzigd.

Morele rechten

3DHYPE en onze serviceproviders, leden, gebruikers en licentiehouders mogen uw gebruikersnaam gebruiken, kopiëren, weergeven en verzenden in verband met een deel of al uw content als 3DHYPE of de serviceproviders, leden, gebruikers of licentiehouders dat wensen.

Vertegenwoordigingen met betrekking tot uw content.

U verklaart en garandeert aan 3DHYPE dat:

Content disclaimer.

3DHYPE onderschrijft geen enkele content op de site. 3DHYPE is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor content die wordt gegenereerd door gebruikers van de Site.
3ddy Publishing © 2000 - 2024